Cuộc khẩu chiến của Trang Trần và bà xã Xuân Bắc có vẻ khó có điểm dừng khi mới đây, Trang Trần gọi bạn cũ đã khuất về chứng kiến...Read more