Nhiều người cho rằng Trương Ngọc Ánh không có đủ chuyên môn dẫn dắt các thí sinh vì cô đã tạm gác công việc người mẫu sang một bên...Read more