"the-face"( Có 2 Kết quả )
Giao lưu trực tuyến với quán quân The Face chiều 5/9 Phí Phương Anh The Face

Giao lưu trực tuyến với quán quân The Face chiều 5/9 Phí Phương Anh The Face

05/09/2016
Phạm Hương là Naomi Campbell phiên bản Việt ở The Face? Khán giả tranh cãi khi Phạm Hương loại thí sinh mạnh nhất

Phạm Hương là Naomi Campbell phiên bản Việt ở The Face? Khán giả tranh cãi khi Phạm Hương loại thí sinh mạnh nhất

26/07/2016