Tung trailer giới thiệu live concert "Fire Phoenix – Phượng Hoàng Lửa 2017", Thu Minh ghi điểm tuyệt đối với hình ảnh "nữ hoàng" quyền lực trên sân khấu....Read more