Các năm 2017, 2018, người ta nói nhiều đến việc thị trường di động Việt Nam đã bão hòa, nhiều nhà sản xuất gặp khó khăn trong việc tăng...Read more