Được viết dựa trên những ghi chép của chính Columbus và những người bạn đồng hành, với những quan điểm sống động, với chi tiết phong phú, đa chiều,...Read more