TTO – Thang Duy viết một câu chuyện dài về quãng thời gian làm thay đổi vận mệnh của cô ấy, từ khi thành danh đến lúc phải sang...Read more