Dù biết chồng sắp cưới "vơ bèo vạt tép", Lan vẫn nhắm mắt những mong có được đứa con nương tựa sau này. Nhưng đúng ngày hôn lễ, quá...Read more