Giám khảo cuộc thi Solo cùng Bolero thẳng thắn chê con gái nuôi hát nốt trầm chưa tốt, cần phải rèn luyện thêm. Mạnh Nguyên khiến giám khảo nổi...Read more