Hỏi nhà văn Nguyễn Nhật Ánh rằng có tồn tại một “cô gái đến từ hôm qua” nào khiến ông không thôi nhung nhớ, ông đáp hóm hỉnh: “Câu...Read more