Nhiều người cảm thấy hỉ hả vì cuộc chia tay này nhưng bạn bè của Lâm Vinh Hải và Linh Chi lại tiếc cho một cuộc tình đẹp. Chưa...Read more