Đây là lần đầu tiên chương trình Làn Sóng Xanh được mang ra không gian mở, phục vụ khán giả tự do. Năm 2017 đánh đấu sinh nhật lần...Read more