Hàng cứu trợ đồng bào lũ lụt tại hai tỉnh Sơn La, Yên Bái sẽ được vận chuyển bằng đường hàng không từ ra Hà Nội. Ngày 17/8,...Read more