Thương Tín không thể nhớ đã có bao nhiêu người phụ nữ đi qua đời mình nhưng anh khẳng định: "Tôi chưa bao giờ cùng lúc yêu 2, 3...Read more