Sáng 10/9, Quỳnh Châu không thể tham gia vòng sơ tuyển vì trễ chuyến bay cũng như trùng lịch làm việc. Sáng 10/9, cùng ngày diễn ra vòng sơ...Read more