Với năng lượng hiện tại, Tấn Minh cho biết mỗi năm anh có thể làm hai đêm nhạc, mỗi tháng có thể thu xong một album. Nhưng số lượng...Read more