Dan Hauer là một trong những thầy giáo tiếng Anh từng nổi như cồn nhờ clip chê lỗi phát âm của giáo viên Việt Nam, nay tiếp tục khiến...Read more