Khi Wawrinka trở thành số 1 của những cú trái một tay - Thời trang hè thu

Danh hiệu ATP 500 ở Rotterdam chỉ là một trong những sự thừa nhận Wawrinka hiện đang là người chơi trái một tay có tương lai nhất năm 2015.

Tags: Trang của trai thời Một Thành Những trở sở Thể thao Wawrinka