Boxing: Võ sĩ nằm sàn vì dính đòn đúng "chỗ hiểm" - Thời trang hè thu

Boudiaf nằm sàn đau đớn vì cú đấm của đối thủ đi trúng phần mềm của võ sĩ này.

Tags: Trang dính thời hiếm đơn Dùng năm chó sản Thể thao boxing