Boxing: Nhiều đối thủ lăm le soán ngôi Klitschko - Thời trang hè thu

“Tiến sỹ búa thép” tiếp tục trở thành mục tiêu của nhiều đối thủ.

Tags: Trang làm... thời thú đời ngôi nhiều Thể thao boxing soạn Klitschko