Boxing: Nhập viện khẩn cấp sau cú đòn knock-out - Thời trang hè thu

Tay đâm người Úc Ben McCulloch lĩnh đòn “chí mạng” từ phía đối thủ.

Tags: Trang cặp thời Viên đơn nhập khăn Thể thao boxing knockout