Boxing: Đánh 10 trận, thắng knock-out cả 10 - Thời trang hè thu

Một gương mặt trẻ đang tạo nên những cơn bão cho làng quyền Anh.

Tags: Trang thời Trấn tháng đánh cả Thể thao boxing knockout