Nói là làm, Chi Pu đều đặn cho ra mắt MV hàng tháng. Sản phẩm thứ 4 mang tên Talk to me (Có nên dừng lại) sẽ chính thức...Read more