“Tiền lương mỗi tháng lên đến 100 triệu đồng mà anh ấy không có nổi nhà, xe vì luôn lo cho người thân", Thuỷ Tiên cho biết. Tập 8...Read more